MOZAIKA MEKSYKAŃSKA
MEXICAN MOSAIC

Plakat promujący wystawę w Muzeum Pakatu w Wilanowie.
Agencja: Ul design

A poster promoting an exhibition in the Poster Museum of Wilanow
Agency: Ul design

 

1

2