NEGATYWY
NEGATIVES

Seria 8 plakatów poruszających problem maltretowania zwierząt. Dyplom zrealizowany w Pracowni Plakatu
i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego.

8 posters about animals maltreatment. Master’s Degree project conducted in Poster and Publishing
Graphics Atelier of Professor Lech Majewski

132