Jestem graficzką i Art Directorką. Projektuję dla dużych i małych klientów.
Bardzo dobrze czuję się w kreatywnym BTL-u. Lubię design z przymróżeniem oka. Jestem absolwentką wydziału Grafiki ASP
w Warszawie. W 2007 roku obronilam dyplom w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego.
Współzałożycielka CHIMU design.
Moje sukcesy:
2007 / Nominacja do nagrody Złote Orły Reklamy 2007 za kampanie Play The Game Tour / Agencja: Brain
2008 / Udział w wystawie w ramach 21. Biennale Plakatu w Wilanowie / kat. Debiuty
2010 / Udział w wystawie w ramach 22. Biennale Plakatu w Wilanowie / kat. Profesjonaliści
2009 / Zwycięstwo w konkursie na plakat promujący 10. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu
2011 / Grand prix za prace Negatywy w konkursie Debiuty Roku 2011 / 10.Festiwal Filmowy Młodzi i Film w Koszalinie.
2012 / Wyróżnienie za iluminacje strony z Biblii./ Muzeum Drukarstwa w Warszawie
2013 / Udział w wystawie w ramach 16. Salonu Plakatu Polskiego w Wilanowie


I am a graphic designer and art director. I design for large and small customers. I have a good feeling for creative BTL. I like design with a pinch of salt . I graduated from the Faculty of Graphics at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 2007 I received a Master’s degree after attending the Atelier of Poster and Publishing Graphics of Professor Lech Majewski.
My successes:
2007 / Nomination for the award of Golden Eagles of Advertising 2007 for the campaign Play The Game Tour
/ Agency : Brain
2008 / Participation in the exhibition of the 21st Poster Biennials in Wilanow / category: debuts
2010 / Participation in the exhibition of the 22nd Poster Biennials in Wilanow / category: professionals
2009 / Winner of the competition with a poster promoting the 10th Summer Film Academy in Zwierzyniec
2011 / Grand prix for the work Negatives in the competition “Debuts of 2010” / 10th Film Festival :
Youngsters and Film in Koszalin.
2012 / Distinction for illumination of Bible pages/ Museum of Printing in Warsaw
2013 / Participation in the exhibition of the 16th Gallery of the Polish Poster of Wilanow