POSZERZANIE PRZESTRZENI
AREA EXPANSION

Plakat i katalog promujący wystawę studentów warszawskiej ASP w Katowicach.

A poster promoting an exhibition of students of the Warsaw Academy of Fine Arts in Katowice.
A catalogue consisting of a series of posters was made. 

1

2

43

56

7