POSZERZANIE PRZESTRZENI
AREA EXPANSION

Plakat promujący wystawę studentów warszawskiej ASP w Katowicach. Powstał również katalog.

A poster promoting an exhibition of students of the Warsaw Academy of Fine Arts in Katowice.
A catalogue consisting of a series of posters was made.

1