TRADYCJE KONSTRUKTYWISTYCZNE W PLAKACIE POLSKIM
THE TRADITION OF CONSTRUCTIVISM IN THE ART OF POLISH POSTER

Plakat promujący wystawę w Muzeum Pakatu w Wilanowie.
Agencja: Ul design

A poster promoting an exhibition in the Poster Museum of Wilanow
Agency: Ul design

1 2 3