TRADYCJE KONSTRUKTYWISTYCZNE W PLAKACIE POLSKIM
THE TRADITION OF CONSTRUCTIVISM IN POLISH POSTER ART

Plakat promujący wystawę w Muzeum Pakatu w Wilanowie.
Agencja: Ul design

A poster promoting an exhibition of students of the Warsaw Academy of Fine Arts in Katowice.
A catalogue consisting of a series of posters was made. 

konstruktywizm