TURNIEJ PORYWA
THE TOURNAMENT TAKES YOU IN

Nominacja do nagrody Złote Orły Reklamy 2007
Agencja: BRAIN
Art Director: Karolina Sosnowska
Copywriter: Małgorzata Wesołowska

1